DG3127 - U Right TD-3127 手臂式血壓計
$499 (部)
產品編號: DG3127

U Right TD-3127 手臂式血壓計

舒適加壓充氣技術;
不規則的心跳檢測(IHB);

測量範圍:Sys 50 ~ 250 mmHg, Dia 30 ~ 180 mmHg
心跳數率測量範圍:40 ~ 199 beats / min
精準度:±3 mmHg or ±2% of reading
心跳數率精準度:±4% of Reading
電源:A4 x 4 + 6V DC Adaptor
儲存容量:200
尺寸:150mm x 96mm x 66mm (LxWxH)
重量:150g